logo

Chráněná dílna

V dubnu 2004 vznikla chráněná dílna – Enfi-tex s.r.o., která zaměstnává více než 55 % zaměstnanců se zdravotním postižením. Cílem chráněné dílny je vytvořit pracovní prostředí pro zdravotně postižené a pracovně znevýhodněné občany. Vzhledem ke struktuře naší organizace lze nákupem výrobků a služeb splnit v souladu § 24 odst. 3 písm. B) o zaměstnanosti podmínky tzv. náhradního plnění.Obě firmy spolu nadále úzce spolupracují.

 

Náhradní plnění

Dne 1. října 1999 nabyl účinnosti zákon č. 167/ 1999 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti. Tato novela se zásadním způsobem dotýká práv a povinností zaměstnavatelů. V oblasti zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností (ZPS) a s těžším zdravotním postižením (ZPS-TZP) dochází k významné změně s účinností od 1. ledna 2000. Ustanovení § 24 zákona o zaměstnanosti nově upravuje práva a povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání osob se ZPS a ZPS-TZP. Kromě základních povinností stanovených v § 24, odst. 1 (např. hlásit úřadu práce volná pracovní místa a jejich obsazování, vytvářet místa pro ZPS a rozšiřovat možnost jejich zaměstnávání či věnovat zvláštní péči zvyšování jejich kvalifikace) mají zaměstnavatelé povinnost zaměstnávat ZPS ve výši povinného podílu v poměru k počtu zaměstnanců podle nařízení vlády č. 228/ 2000 Sb. Tuto povinnost mohou zaměstnavatelé plnit třemi způsoby, uvedenými v § 24 odst. 3 zákona o zaměstnanosti, a to buď samostatně nebo jejich vzájemnou kombinací.

 

Jedná se o:

zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností v pracovně-právních vztazích, odebírání výrobků od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 55% zaměstnanců se změněnou pracovní schopností nebo zadávání výrobních programů těmto zaměstnavatelům, odvod do státního rozpočtu.

Hledání

Přihlášení
Email

Heslo

Registrace

 


© All rights reserved.